Luk vindue

En analyse af teodicé-problemet i Goeth

20-01-2007


Af DAMIÁN ARGUIMBAU

Klik her for at åbne PDF udgave af opgaven.

Afgrænsningerne i opgaven er styret af problemstillingen, som fokuserer på at læse Faust som en teodicé. Det er ikke opgavens hensigt at give en udtømmende analyse af Faust eller at beskrive teodicéer generelt.
Goethe følte, at værket var færdigt kort før sin død og af samme grund er der i opgaven set bort fra de forskellige (tidlige) udgaver af Faust (fx Urfaust) og jeg har af samme grund renonceret på tolkninger af de successive ændringer i værket frem til slutmanuskriptet blev udgivet i 1832.
Det ville have været oplagt også at analysere Goethes kosmologi sådan som den fremgår i Faust, blandt andet ved at inddrage hans farvelære, men jeg har af pladshensyn også afgrænset mig fra dette i det omfang det ikke er direkte relevant for læsningen af værket som en teodicé.

Teksten er tidligere bragt den 20-01-2007 i Institut for Litteraturvidenskab

(c) Damián Arguimbau

NB: Der kan være mindre uoverensstemmelser mellem den trykte anmeldelse og online udgaven, idet onlineudgaven er uforkortet og uredigeret